teaching-English

Naszą kadrę stanowi zespół młodych i energicznych nauczycieli, którzy pasjonują się swoją pracą. Wszyscy nasi lektorzy to ludzie z doświadczeniem w nauczaniu języków obcych na różnych poziomach zaawansowania oraz w różnych grupach wiekowych. Ponadto posiadają niezbędne uprawnienia pedagogiczne oraz stopień magistra w zakresie danego języka.

Naszym atutem jest kreatywne nauczanie, dostosowane do grupy i poziomu uczestników. Zależy nam, aby naszym uczniom podczas zajęć nie towarzyszyła nuda, lecz zadowolenie wynikające z osiągniętych przez siebie efektów.

Dzieciom służą nauczyciele, którzy swoją karierę zawodową ukierunkowali na nauczanie młodych umysłów. Specjalnie dla najmłodszych przygotowują ciekawe zajęcia, dzięki którym dzieci szybko i efektywnie chłoną język obcy.