Zajęcia przeznaczone dla:      dzieci w wieku 4-6 lat

Ilość spotkań w tygodniu:     2 spotkania po 50 min

Grupy dostosowane pod względem wieku oraz poziomu znajomości języka.

Wykorzystując naturalną chłonność umysłu dzieci i fakt, że przyswajają wiedzę szybko i łatwo, uczymy poprzez powtarzanie zwrotów, wyrażeń i poleceń wplecionych w różnorodne gry i zabawy. Podczas zajęć dominuje język angielski, a nauczyciele najmłodszych grup wykorzystując  gry anglojęzyczne, plansze, materiały plastyczne, nagrania, makiety oraz wiele innych zapraszają dzieci do świata języka angielskiego.

Szczególnie atrakcyjnym elementem dla najmłodszych słuchaczy są zajęcia z tablicą interaktywną, dzięki której dzieci mogą rysując, grając i rozwiązując zagadki umysłowe, efektywniej się uczyć.

Nauka w Talkactive to również szereg bezpłatnych wydarzeń i imprez dodatkowych takich jak bal Halloween czy wieczór filmowy.

W ciągu roku szkolnego organizujemy lekcje pokazowe oraz dni otwarte. Uczeń ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej lekcji próbnej.

Co zapewniamy?

  • ocenę opisową postępów ucznia oraz imienny dyplom uczestnictwa
  • Zestaw podręczników wraz z płytą CD
  • Materiały uzupełniające – kserokopie oraz materiały dodatkowe
  • Monitorowanie postępów w nauce
  • zajęcia w małych grupach