Zajęcia przeznaczone dla:      dzieci i młodzież od 10 lat

Ilość spotkań w tygodniu:     2 spotkania po 90 min

Podczas kursu uczniowie zdobywają oraz doskonalą umiejętności z zakresu komunikacji ustnej oraz pisemnej, rozumienia tekstów słuchanych i pisanych. Poznają oraz trenują niezbędne struktury  i zagadnienia gramatyczne. Zajęcia bazują na różnorodnych metodach nauczania, dopasowanych indywidualnie do potrzeb oraz sposobu uczenia się słuchaczy. Każde zajęcia wzbogacone są dodatkowo o ćwiczenia i gry z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Nauka w Talkactive to również szereg bezpłatnych wydarzeń i imprez dodatkowych takich jak dzień brytyjski czy wieczór filmowy

W ciągu roku szkolnego organizujemy lekcje pokazowe oraz dni otwarte. Uczeń ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej lekcji próbnej.

Co zapewniamy?

  • 1 raz w miesiącu zajęcia z NATIVE SPEAKER’em
  • Ukończenie kursu potwierdzone imiennym certyfikatem
  • Zestaw podręczników wraz z płytą CD
  • Materiały uzupełniające – kserokopie oraz materiały dodatkowe
  • Monitorowanie postępów w nauce
  • zajęcia w małych grupach