Zajęcia przeznaczone dla:      dzieci w wieku 7-9 lat

Ilość spotkań w tygodniu:     2 spotkania po 50 min

Grupy dostosowane pod względem wieku oraz poziomu znajomości języka.

Podczas trwania kursu dziecko w przyjaznej atmosferze nauczy się języka angielskiego zarówno pod kątem komunikacji jak i edukacji szkolnej. Dzieci w trakcie roku szkolnego nabywają umiejętności komunikowania się w zakresie tematów takich, jak: dom, szkoła, praca, rodzina, zakupy, podróże, przyroda, sport, zdrowie. Podczas zajęć dominuje język angielski, tak aby stworzyć uczniom warunki naturalnego kontaktu z językiem.

Każde zajęcia wzbogacone są dodatkowo o ćwiczenia i gry z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Nauka w Talkactive to również szereg bezpłatnych wydarzeń i imprez dodatkowych takich jak bal Halloween czy wieczór filmowy.

W ciągu roku szkolnego organizujemy lekcje pokazowe oraz dni otwarte. Uczeń ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej lekcji próbnej.

Co zapewniamy?

  • Ukończenie kursu potwierdzone imiennym certyfikatem
  • Zestaw podręczników wraz z płytą CD
  • Materiały uzupełniające – kserokopie oraz materiały dodatkowe
  • Monitorowanie postępów w nauce
  • zajęcia w małych grupach